You are here

Kobus Scholtz wil Willem Enslin (Deneysville) gelukwens met die aankoop van sy Tweede bakkie by Perdeberg. Die bakkie is vir sy seun se 18de.. 1500 km en elke km werd gewees

Image of Customer: